Oznaka: FondacijaUdruženežene

Zaključci sa radnog sastanka parlamentarki FBiH i predstavnika_ca organizacija civilnog društva BiH

22. januara u Sarajevu su Fondacija Udružene žene, organizacija Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar  organizovali_e radni sastanak na kojem su učestvovali_e predstavnici_e nevladinih organizacija, članice Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PFBiH, te članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma PFBiH. Cilj sastanka je bio predstavljanje i diskusija o iskustvima i rezultatima primjene Programske platforme za … Continued