Oznaka: ana vilenica

BH Dani – Majke, bezopasne članice društva

“Moja teza je da je i balkanizacija diskurs koji se nameće spolja, iz zemalja centra, kako bi se ovdje proizvela regija spoljne periferije pogodna za sistem od interesa za zemlje centra, gdje mogu jeftino koristiti resurse i radnu snagu.”