SOC učestvovao u izradi ASTRA regionalnog izvještaja o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju

Koordinatorica Delila Hasanbegović je učestvovala u novom regionalnom izvještaju ASTRA mreže o seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju za centralnu i istočnu Evropu i centralnu Aziju. Napisala je dio koji se odnosi na stanje u Bosni i Hercegovini u ovim oblastima.

Izvještaj sadrži 14 poglavlja za isto toliko država, a u poglavlju o BiH, Delila se osvrnula na stanje prava na abortus, kontracepciju, seksualnu edukaciju, prednatalnu i postnatalnu skrb, prava LGBTQI+ osoba i rodno zasnovano nasilje.

Izvještaj je dostupan na engleskom jeziku.