Sloboda okupljanja u labirintu zakona: Analiza bh. zakonodavstva u oblasti slobode okupljanja

Pravo na slobodu mirnog okupljanja jedno je od najznačajnijih sredstava sudjelovanja građana u političkim procesima demokratskih društava te je predmet zaštite u brojnim međunarodnim i regionalnim dokumentima o ljudskim pravima, čija je članica i Bona i Hercegovina.

Ova analiza bavi se najznačajnijim tematskim oblastima za ostvarivanje prava na slobodu okupljanja u BiH, te daje konkretne preporuke iz perspektive međunarodnih standarda koje bi mogle značajno unaprijediti oblast slobode okupljanja u BiH primjerenim zagovaračkim aktivnostima.

Autorica: Amila Kurtović

Analiza na B/H/S jeziku dostupna ovdje.

Analiza na engleskom jeziku dostupna ovdje.