Scensko čitanje tekstova Srđana Sandića i razgovor sa autorom, MESS, 4.10.2013, Mak

logo messDrama (t)Umor kroz poliloge, dijaloge i monologe razgovara s monodramom Zagreb mon amour. Tamo gdje (t)Umor počinje, Mon amour završava i obrnuto. Obje drame tematiziraju nedostatak subjekta i susret sa užasom blokova misli u pitanjima ljubavi i sreće. Riječ je o susretu s manjkom, u kojem osamostaljen jezik, izvan klasičnih principa naracije, tematizira nedostatak ljubavi kroz slobodno asocijativno preplitanje dramskih i lirskih dionica, uz poigravanje jezičnim klišejima, te reminiscencijama na pop-kulturu, holivudske filmove, tekstove popularnih pjesama, self-help literaturu, ali i na filozofiju i književnost. Drame čitaju Srđan Sandić, bh. glumica Sanela Krsmanović i glumac Adi Hrustemović. Scensko čitanje će se, u drugom dijelu večeri, preliti u razgovor sa autorom koji će voditi Selma Kešetović.

Datum: 4.10.2013, petak.
Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti
(Sime Milutinovića Sarajlije 7)
17h