Sastanak s predstavnicima Policijske uprave Centar

IMG_7090U okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira EU, a implementira Fondacija Heinrich Boell, zajedno s partnerskim organizacijama Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom, predstavnici Sarajevskog otvorenog centra: izvršni direktor Saša Gavrić i koordinatorica projekta Emina Bošnjak su se sastali s predstavnicima_cama Policijske uprave Centar: inspektorom Josipom Bilandžijom, Himzom Hadžiabdićem i Tanjom Tomić, policajcima koji rade na terenu.

Na sastanku se razgovaralo o programu treninga senzibilizacije policijskih službenika_ca u radu sa LGBT osobama koji bi se trebao održati na jesen, a čiji je cilj podizanje svijesti policijskog osoblja za specifične probleme s kojima se LGBT osobe susreću prilikom prijavljivanja kršenja njihovih ljudskih prava. Ovaj trening je jedan u nizu opštih treninga sa javnim službenicima_cama koji je usmjeren na povećanje znanja i učešća relevantnih institucija u LGBT pitanjima, a koji vode jačanju institucionalnih kapaciteta i trenutno je u fazi planiranja.

Ovo je nastavak saradnje Sarajevskog otvorenog centra i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na unapređenju zaštite ljudskih prava LGBT osoba, te rada na izgradnji povjerenja između LGBT osoba i policijskih službenika_ca. MUP Kantona Sarajevo je, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom, početkom 2013. godine u sve policijske stanice postavio plakate kojima se LGBT osobe ohrabruju na prijavljivanje kršenja njihovih ljudskih prava, te ističe da je policija tu i jednako štiti sve građane_ke bez diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.