Saopštenje za javnost: Uklanjanje diskriminatornih stavki iz upitnika

darivanje-krviDesetog oktobra 2012. godine, Sarajevski otvoreni centar se sastao sa predstavnicima_cama Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH u vezi sa izmjenom upitnog lista za dobrovoljne darivatelje_ice krvi,tokom kojeg smo ustanovili da novi upitnik naglašava rizično seksualno ponašanje kao kriterij za odbijanje potencijalnih darivatelja_ica, dok se seksualna orijentacija uopšte ne spominje, te da je diskriminatorna stavka na osnovu seksualne orijentacije uklonjena iz upitnog lista.

Ovaj uspjeh je rezultat uspješnog rada Sarajevskog otvorenog centra i drugih LGBT (lezbejke, gej, biseksualne i transrodne osobe) aktivista_kinja, kao i dobre saradnje sa predstavnicima_ama Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Ispod možete pročitati saopštenje za javnost Sarajevskog otvorenog centra.

Saopštenje za javnost: Uklanjanje diskriminatornih stavki iz upitnika za dobrovoljne darivatelje krvi

Juče, 10.10.2012. godine, Sarajevski otvoreni centar se sastao sa predstavnicima Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH u vezi s izmjenom upitnog lista za dobrovoljne darivatelje krvi koji je sadržavao diskriminatornu odredbu kojom je svim „osobama koje su imale povremen ili stalne kontakte sa homoseksualcima“ bilo zabranjeno darivanje krvi. Današnji sastanak rezultat je uspješnog rada Sarajevskog otvorenog centra i ostalih aktivistkinja i aktivista za prava LGBT (lezbejskih, gej, biseksualnih i transrodnih) osoba, te dobre saradnje sa predstavnicima Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Proces komunikacije Sarajevskog otvorenog centra i Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH je trajao od kraja novembra 2011. do jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima Zavoda. Na sastanku je naglašeno da su izmjene napravljene u skladu sa Pravilnikom o zasebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne sastojke izdatim od strane Federalnog ministarstva zdravstva 16.11.2011. godine i predstavljen je novi upitnik za dobrovoljne darivatelje krvi u kojem je odredba kojom se „osobama koje su imale povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima“ zabranjuje darivanje krvi uklonjena iz upitnog listića i zamijenjena pitanjem „Jeste li u posljednih 12 mjeseci imali spolni kontakt sa osobom s povećanim rizikom?“. U novom upitniku naglasak se stavlja na rizično seksualno ponašanje kao kriterij za odbijanje potencijalnih darivatelja, dok se seksualna orijentacija ne spominje u ovim kriterijima, čime je uklonjena diskriminacija dobrovoljnih darivatelja krvi na osnovu njihove seksualne orijentacije.

Pojam rizičnog seksualnog ponašanja će svakom darivatelju prilikom pristupanja darivanju krvi biti objašnjen od strane tehničara Zavoda. Predstavnici Zavoda na sastanku su naglasili da će njihovi tehničari u svom radu sa dobrovoljnim darivateljima krvi biti obavezni da se pridržavaju zvaničnog stava Zavoda o ponašanju koje se smatra rizičnim. Na taj način bi se trebala spriječiti diskriminacija LGBT osoba od pojedinačnih zaposlenika zavoda prilikom darivanja krvi.

Ovako formulisan upitnik predstavlja dobar temelj saradnje između zdravstvenih institucija i Sarajevskog otvorenog centra za koju se nadamo da će se nastaviti i u budućnosti, te da će se osoblje Zavoda profesionalno i korektno ponašati u radu sa LGBT osobama koje žele dobrovoljno darovati krv.

Sarajevski otvoreni centar će svoj rad na uklanjanju diskriminacije u oblasti zdravstva nastaviti i sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.