Saopštenje za javnost – Koalicija 143

Koalicija 143, koalicija 17 nevladinih organizacija iz cijele BiH

Još jedna nova školska godina sa “dvije škole pod jednim krovom”

Koalicija 143 poziva na izvršenje presude Općinskog suda u Mostaru

Iako je Općinski sud u Mostaru, u aprilu ove godine, donio presudu da je postojanje dvije škole pod jednim krovom suprotno Zakonu o zabrani diskriminacije te je Ministarstvu odredio rok do 1. septembra 2012. godine da ispoštuje presudu, učenici su ponovo krenuli u škole u kojima će se nastava odvijati po različitim planovima i programima i koja će i dalje fizički odvajati djecu na osnovu njihove etničke pripadnosti. U pitanju je prva presuda vezana za etničku segregaciju učenika u školama u BiH. Ipak, na izvršenje presude ćemo još morati čekati jer Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona ističe kako nema nadležnost da provede ovu presudu. Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH predstavilo je 30. avgusta dokument Preporuke za eliminisanje segregirajućih i podijeljenih struktura u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, a koji je usvojila Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH. Ovaj dokument sadrži preporuke i aktivnosti za ukidanje diskriminacije u obrazovanju, na čije ćemo sprovođenje u 34 “dvije škole pod jednim krovom” vjerovatno još neko vrijeme čekati. Sprovođenje ovih preporuka će uveliko zavisiti od spremnosti nadležnih obrazovanih vlasti u kantonima. U pitanju su osnovne i srednje škole u tri kantona: Srednjebosanski, Hercegovačko-neretvanski i Zeničko-Dobojski kanton.

Koalicija 143 naglašava važnost sprovođenjaa presude i hitno rješavanje problema diskriminacije u obrazovnom sistemu u BiH. Zbog izraženih etničkih podjela u svim segmentima društva, a naročito u obrazovanju, nailazimo na ozbiljan problem i prepreku za razvoj demokratskog društva u kontekstu poštivanja osnovnih ljudskih prava. Problem „Dvije škole pod jednim krovom“ je također istaknut u izvještaju Povjerenika za ljudska prava Vijeća Evrope za 2010.: podjele po etničkim linijama u obrazovnom sistemu danas su prisutne i više nego ranije, a navodno su čak otvoreno podržane od strane vodećih političkih figura, piše u izvještaju. Kako bismo riješili problem daljnje podjele u društvi potrebno je da radimo na novom modelu obrazovanja zasnovanom na principima inkluzije. Od BiH je 2002. godine zatraženo administrativno ujedinjenje “dvije škole pod jednim krovom” i intregrisani školski sistem, što je jedino sprovedeno u Distriktu Brčko 2000. godine.

Pored fenomena “dvije škole pod jednim krovom”, bosanskohercegovačko školstvo se suserće sa mnogobrojnim problemima koji se tiču udžbeničke politike, nacionalne grupe predmeta te neadekvatnosti školskih ustanova. Ovo su proble kojima se nadležna ministartsva I institucije trebaju hitno pozabaviti kako bismo spriječili daljnju podjelu na osnovu etničke ili bilo koje druge pripadnosti i kako bismo stvarali jaku, demokratsku državu svih građana i građanki u BiH.

Koalicija 143 nastala je iz potrebe da u komplikovanom bosanskohercegovačkom institucionalnom uređenju vlast približi narodu i učini je odgovornijom prema građanima/kama zagovarajući jasnije, transparentnije i efikasnije primjere upravljanja državom u svim njenim segmentima.

Koaliciju 143 čine slijedeće organizacije: UNSA Geto, Oštra Nula i Transparency International BiH (Banja Luka); Centar za građansku suradnju (Livno); Nansen Dialogue Centre (Mostar); Alternativni Klub (Trebinje); Biro za ljudska prava i Revolt (Tuzla); Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije,Akcija Građana, Centar za ljudska prava, Centar za zastupanje građanskih interesa, Zašto Ne, Pokret DOSTA!, Sarajevski otvoreni centar, Cure i Crvena (Sarajevo).