Revizorski izvještaj za 2019. godinu

Izvještaj neovisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01. januar 2019. – 31. decembar 2019.