Retrospektiva: Neko je rekao feminizam? – Rod i nacionalizam

Prof. dr. Nerzuk Ćurak je 27. februara 2014. u okviru ciklusa ‘Neko je rekao feminizam?’ održao predavanje na temu ‘Rod i nacionalizam’. To predavanje na BHS jezicima možete pogledati na linkovima ispod.

O predavaču: Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik, građanski aktivist… Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije a na magistarskom programu Rodne studije koordinator je i predavač na modulu Rod i nacionalizam. Gostujući je profesor na Sveučilištu u Mostaru gdje vodi kolegije Međunarodne organizacije i kultura mira i Suvremena geopolitika. Bio je gostujući profesor i istraživač na Fakulteti za družbene vede ljubljanske Univerze.