Regionalna konferencija: Krivična djela počinjena iz mržnje – Kako do izmjena KZ FBiH?

konferencija hc 2015U okviru programa Sarajevskog otvorenog centra za 16 dana aktivizma i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, imamo čast pozvati v​as da prisustvujete regionalnoj konferenciji koja će se održati 30.11. 2015. godine u Sarajevu.

Konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje – kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH? je poludnevna konferencija u okviru koje će se diskutovati o međunarodnim obavezama BiH za regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, iskustvima država iz regije (Hrvatska i Srbija) kada je u pitanju donošenje regulacije krivičnih djela počinjenih iz mržnje u kaznenim zakonima, te o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje u BiH – regulacija i primjena.

Učešće u sklopu panela će uzeti regionalni i domaći eksperti_ce iz navedene oblasti krivičnog prava, predstavnici_ce Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (OIDHR) iz Varšave; predstavnici_ce Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske; te predstavnici_ce vjerskih zajednica i civilnog sektora iz BiH.

Konferencija nam je od neizmjernog značaja u nastojanju da prenesemo poruku neophodnosti regulisanja i suzbijanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini, a posebno u Federaciji BiH koja u prethodnih 5 godina još uvijek nije izmijenila svoj Krivični zakon na način kako je to urađeno u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isto tako se nadamo da ćemo otvoriti  raspravu i vidljivim učiniti posljedice koje neregulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje ima po bosanskohercegovačko društvo.

Napomena: Troškovi osvježenja za kafe pauzu i ishranu će biti pokriveni učesnicima_cama koji_e dolaze na Konferenciju, dok troškove smještaja i prijevoza nismo u mogućnosti da pokrijemo. Prevod na engleski i BHS jezike je obezbijeđen. Molimo vas da svoje učešće na konferenciji potvrdite Sarajevskom otvorenom centru do 25.11.2015. godine na e-mail: [email protected] ili faxom na broj: 033 551 002.

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona 033 551 000, kontakt osobe Jozo Blažević i Emina Bošnjak.

Dnevni red Konferencije možete pronaći ovdje.