Regionalna konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje – kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH?

konferencija hc 2015U okviru programa Sarajevskog otvorenog centra za 16 dana aktivizma i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, u ponedjeljak 30. novembra 2015. će biti održana regionalna konferencija Krivična djela počinjena iz mržnje – kako do izmjena Krivičnog zakona FBiH?

Federacija BiH je jedan od rijetkih teritorija na Zapadnom Balkanu koji nije izvršio potpuno i ispravno regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje kroz svoj Krivični zakon. Kako bismo vladu i parlament podsjetili na ovu obavezu, organizujemo ovu konferenciju u okviru koje će se govoriti o međunarodnim obavezama BiH za regulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, iskustvima država iz regije (Hrvatska i Srbija), te bosanskohercegovačkim iskustvima regulacije i primjene kada govorimo o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje. Učešće u sklopu panela će uzeti regionalni_e i domaći_e eksperti_ce iz navedene oblasti krivičnog prava.

Konferencija nam je od neizmjernog značaja u nastojanju da prenesemo poruku neophodnosti regulisanja i suzbijanja krivičnih djela počinjenih iz mržnje u Bosni i Hercegovini, a posebno u Federaciji BiH koja u prethodnih 5 godina još uvijek nije izmijenila svoj Krivični zakon na način kako je to urađeno u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Isto tako se nadamo da ćemo otvoriti raspravu i vidljivim učiniti posljedice koje neregulisanje krivičnih djela počinjenih iz mržnje ima po bosanskohercegovačko društvo.

Konferenciju organizuje Sarajevski otvoreni centar ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, a pod pokroviteljstvom Fonda otvoreno društvo u BiH.

Prijevod na engleski i BHS jezike je obezbijeđen.

Dnevni red Konferencije možete naći ovdje.