Radionice osnaživanja LGBT osoba o pravima i aktivizmu, Banja Luka 23. i 24. februar 2013.


Nakon uspješno održanih radionica u pet gradova BiH (Tuzla, Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Zenica), krećemo sa drugim krugom radionica.

Radionica je i dalje namijenjena LGBT (lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim) osobama i svim zainteresovanim u Banja Luci i okolini. Nakon održane oktobarske radionice u Banja Luci, pozivamo nove i stare učesnike_ce da se prijave, kako bismo sa što većim brojem osoba razmijenili znanje i iskustva.

Cilj ove radionice je razumijevanje osnovnih pojmova vezanih za seksualnu orijentaciju i rodni identitet i upoznavanje sa naročito stigmatiziranim i nevidljivim identitetima unutar LGBTIQ: transrodnim i interseksualnim; coming out; jezik, mediji i LGBT; LGBT aktivizam u regiji i svijetu, te odnos religije prema LGBT osobama. Bitan dio radionice čini sadržaj koji se bavi LGBT temama kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima: koja su to najčešća kršenja prava LGBT osoba, te kako reagovati i zaštiti se uz pomoć pravnog sistema. Pored teorijskog dijela pruženog od facilitatora i facilitatorica, radionica zahtjeva interaktivnost učesnika_ca kroz različite vježbe i igrice.

Ohrabrujemo učesnike_ce da daju svoje prijedloge idoprinos u osmišljavanju budućih aktivnosti za zajednicu, tokom radionice.

Sarajevski otvoreni centar od 2010. godine radi na LGBT kulturi i pravima, za i sa LGBT osobama u BiH kroz mnogobrojne publikacije, izložbe, projekcije filmova, diskusije, treninge i radionice za LGBT aktiviste_kinje.

Radionica će biti održana u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, a uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske i šesta je u nizu od 10 radionica koje radimo u 5 gradova u BiH, u periodu od septembra 2012. godine do juna 2013. godine.

Sarajevski otvoreni centar snosi troškove hrane i osvježenja za učesnike_ce, međutim nismo u mogućnosti platiti troškove smještaja i prevoza.

Prijave, koje trebaju sadržavati ime i prezime, kontakt telefon i godine, te pitanja vezana za radionicu šaljite na mail [email protected] do 22. februara 2013. godine. Učešće je obavezno tokom oba dana radionice.

Program radionice možete vidjeti ovdje.