Radio televizija Bosne i Hercegovine (Dnevnik): Pet godina zakon u parlamentarnoj proceduri

Radio televizija Bosne i Hercegovine, Dnevnik 2, 19:00, 12.02.2018.

U prilogu BHRT-a emitovnom u sklopu Dnevika 2 govorilo se o press konferenciji Inicijative ispred Parlamenta FBiH u vezi sa predstavljenom Uporednom analizom prijedloga Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji – Kako prijedlozi Vlade FBiH i SDP-a doprinose unaprjeđenju liječenja neplodnosti. Kompletan prilog možete pogledati ovdje: