PUBLIKACIJA: Rod i ekonomija

Feminizam i kao teorija i kao pokret obuhvata različite, često čak i suprotstavljene perspektive. Ipak, u savremenim okolnostima, kritika neoliberalizma može se prepoznati kao zajedničko opredjeljenje koje ne zaključuje, već kontinuirano razvija i kontekstualizira debatu o specifičnim problemima. Upravo kroz odabrane rasprave u ovom zborniku, autorice problematiziraju neka od pitanja koja se tiču rodnih dimenzija ekonomskih procesa. Zbornik je strukturisan u tri glavna dijela, a u svakom su objavljena po dva rada jedne autorice: feministička ekonomija, teškoće u karijernom napredovanju i ekonomska i socijalna prava žena u BiH.

Unatoč svim naporima u Bosni i Hercegovini i dalje nemamo dovoljno istraživanja koja se tiču pitanja socioekonomskog položaja žena. Neki od razloga ovakvog stanja leže i u nedovoljnoj institucionalnoj razvijenosti rodnih studija na univerzitetima i nepostojanju stručnih časopisa iz ove oblasti. Ovakav jedan zbornik neće nadomjestiti ove praznine, ali se nadamo da će u procesima formalnog i neformalnog obrazovanja otvoriti prostor za drugačije pristupe i feminističke transformacije proizvodnje znanja i dalji institucionalni i vaninstitucionalni razvoj rodnih studija.

Priredila: Amila Ždralović

Autorice: Tatjana Đurić Kuzmanović, Jasna Kovačević i Anđela Pepić

Izdavač: Sarajevski otvoreni centar

Publikacija dostupna ovdje.