Prvi SOC e-newsletter, ljetno izdanje 2013.

naslovnica 1 e-newsletteraU ovom, prvom e-broju
(samo na engleskom jeziku):

Intervju sa Sue Folger
8. mart, Međunarodni dan žena
Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHO)
MERLINKA LGBT filmski vikend u Sarajevu
Kako postići 40% žena u vlasti? Opšti izbori 2014.

Newsletter of Sarajevo Open Centre, Number 1, Summer Edition 2013