Prvi koraci javne uprave u BiH ka otvaranju za LGBTIQ osobe

93,2% LGBTI osoba smatra da institucije u Bosni i Hercegovini nisu senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama, a 45,45% njih iskusilo je loš tretman zbog svog LGBTI identiteta. Rezultati su ovo istraživanja koje provele Vladana Vasić i Emina Bošnjak, a koje je dio pilot projekta kojeg u ime vlade SR Njemačke provodi GIZ.

Uključivanje LGBTI pitanja u širi proces reformi, kao što su reforme javne uprave i pristup Otvorene vlade u zemlji, te analiza problema sa kojima se suočavaju LGBTI osobe kada dolaze u dodir sa javnom upravom u Bosni i Hercegovini, ciljevi su ovog projekta.

U srijedu, 12. avgusta 2020. godine održan je online događaj – okrugli sto “LGBTQI prava i otvorena vlast u BiH” kao dio ovog projekta. Na događaju su predstavljeni ključni nalazi i preporuke iz istraživanja koje su bile osnov za produktivnu diskusiju o potencijalima za uključivanje pitanja koja se tiču LGBTQI zajednice u BiH u napore vlasti i civilnog društva za otvorenijom upravom u BiH.

Događaju su prisustvovali/e predstavnice i predstavnici relevantnih državnih institucija u BiH, međunarodne zajednice i domaćih organizacija civilnog društva koje u svom radu zagovaraju ljudska prava LGBTI osoba, te aktivistkinje i aktivisti.

Učesnice i učesnici okruglog stola bile su Emina Bošnjak i Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra, Andreas Pavlou iz Partnerstva za otvorenu vlast, Saša Leskovac iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH, te Vildan Hadžihasanović iz Ministarstva pravde BiH.

Prisutnima su se, u ime organizatora, obratile/i Elvis Mujanović i Lena Ahrens iz njemačkog GIZ, te Mubera Begić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Autorice izvještaja Emina Bošnjak i Vladana Vasić su na početku događaja predstavile ključne nalaze ovog istraživanja, kao i preporuke koje su dale kako institucije BiH, tako i sama LGBTQI zajednica za kreiranje otvorenije uprave.

Otvoren poziv za obuku o jačanju profesionalnog pristupa javnih službenika/ca prema LGBTIQ osobama

25. septembra održat će se obuka “Uprava otvorena za različitost: jačanje profesionalnog pristupa javnih službenika/ca prema LGBTIQ osobama u BiH“. Obuka je usmjerena na podsticanje LGBTIQ inkluzivne atmosfere unutar institucija javne uprave u Bosni i Hercegovini kroz unapređenje znanja i profesionalnog pristupa javnih službenika/ca.

Sesijama će moderirati Aida Malkić, rukovoditeljica programa, a sesije će voditi Emina Bošnjak, izvršna direktorica i Vladana Vasić, rukovoditeljica zagovaranja u Sarajevskom otvorenom centru.

Više o prijavi i agendi obuke pogledajte ovdje.

Preporuke pilot projekta ″Uključivanje pitanja LGBTQI u pristupe otvorenoj vlasti u BiH″ se mogu naći i na infografikama na linku.

Aktivnosti su organizovane u okviru pilot projekta ″Uključivanje pitanja LGBTQI u pristupe otvorenoj vlasti u BiH″ koji se provodi u okviru Programa za jačanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini, koji u ime njemačke Savezne vlade i Vlade Velike Britanije provodi GIZ.