Opšte vijesti

14/12/2017
Podnesak o stanju LGBTI ljudskih prava za 2017. godinu

ILGA-Europa, u suradnji s organizacijama diljem Zapadnog Balkana i Turske, sastavlja svoje izvještaje o proširenju, na osnovu kojih se donose zaključci, konkretno u odnosu na...

30/10/2017
Kako ombudsmani u zemljama Zapadnog Balkana štite LGBTI osobe

Sarajevski otvoreni centar je izdao publikaciju pod nazivom „Institucija za zaštitu ljudskih prava/tijela za zašitu jednakosti  i zaštita prava LGBTI osoba u regionu...

05/09/2017
Povratak u školu

Kako se mjesec avgust bliži kraju, smanjuje se broj van-uredskih e-mailova, jutra postaju užurbanija i lagani šetači koje srećemo na našim jutarnjim rutama nam počinju ići...

19/06/2017
EU parlament zahtijeva rad na LGBTI pravima na Zapadnom Balkanu

Dana 14. juna 2017. Evropski parlament je usvojio tri godišnja izvještaja za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU. U tim izvještajima zastupnici_e su...

13/04/2017
Sud u Strazburu: prisilna sterilizacija trans ljudi narušava ljudska prava

Prošle sedmice, Europski sud za ljudska prava je odredio da zahtjevanje sterilizacije kod trans osoba s ciljem prepoznavanja rodnog identiteta narušava ljudska prava. U slučaju...

07/12/2016
Novi izvještaji o pristupanju EU: LGBTI prava na Zapadnom Balkanu i Turskoj

U novembru je Evropska komisija objavila godišnje izvještaje o napretku država kandidata prema članstvu u EU. Izvještaji sasdrže važne i opširne informacije o društvenom...