Program povodom obilježavanja 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava

10805691_664948656958743_3016781664084579465_nPROGRAM POVODOM OBILJEŽAVANJA 10. DECEMBRA –

MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

 

 

1. do 31. decembar 2014; teritorij cijele Bosne i Hercegovine

Medijska kampanja (video i serija tekstova)

Medijska kampanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

Kontakt: [email protected]

U okviru kampanje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava koju organizuju SOC i Mediacentar, biće prikazan kratak video o slobodi okupljanja LGBT osoba, a kampanja će pored videa uključivati i seriju tekstova o poštivanju slobode okupljanja LGBT osoba u BiH i regionu.

 

3. do 16. decembar 2014; Sarajevo i Istočno Sarajevo

Bilbordi

Da li ste tolerantni prema svim bojama?  

Netolerancija i diskriminacija su besmislene. Homofobija također.

Kontakt: [email protected]

U sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg realizuje Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama – Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, će u periodu od 3. do 16. decembra imati bilborde u Sarajevu i Istočnom Sarajevu u cilju podizanja svijesti o problemima koje uzrokuju netolerancija, diskriminacija i homofobija.

 

4. i 5. decembar 2014. (četvrtak i petak); Banja Luka,

Hotel Bosna, Kralja Petra I Karađorđevića 97

Regionalna konferencija

Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba

Učešće samo uz prethodnu registraciju.

Kontakt: [email protected]

Konferenciju Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba organizuje Sarajevski otvoreni centar u saradnji s Fondacijom Mediacentar Sarajevo. Na konferenciji će se diskutovati o uticaju EU integracija na ljudska prava LGBT osoba, kao i angažmanu institucija ombudsmena, policije, tužilaštava i sudova u borbi protiv kršenja ljudskih prava LGBT osoba. Na konferenciji će premijerno biti prikazan i video o coming out-u.

 

10. do 15. decembar 2014; teritorij cijele BiH

Promotivni materijal

Skretanje pažnje javnosti na kršenje ljudskih prava LGBT osoba

Kontakt: [email protected]

U periodu od 10. do 15. decembra, aktivisti_kinje Sarajevskog otvorenog centra će raditi uličnu akciju podjele materijala kojim se skreće pažnja na kršenja ljudskih prava LGBT osoba u BiH. Materijal će sadržavati snažne poruke o trenutnom stanju prava LGBT osoba u BiH. Materijal će biti distribuiran i partnerskim organizacijama i LGBT grupama u Banja Luci, Mostaru i Tuzli.

 

9. decembar 2014. (utorak), 18h; Sarajevo,

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Sime Milutinovića-Sarajlije 7

Ciklus predavanja: Neko je rekao feminizam?

Erotika u klasičnom jugoslovenskom filmu

Predavač: Nebojša Jovanović

Kontakt: [email protected]

Posljednje predavanje u okviru drugog ciklusa Neko je rekao feminizam? kojeg organizuje Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH i uz medijsku podršku Magazina DANI, donosi temu Erotika u klasičnom jugoslovenskom filmu o kojoj će govoriti Nebojša Jovanović. U okviru predavanja, biće riječi o višeznačnosti erotike kao ljubavi, romantičnim narativima i vizualnim reprezentacijama seksualnog, tj.o tome kako su se tijela postepeno razgolićivala na filmu.

 

16. decembar 2014. (utorak), 11h; Sarajevo, Cafe Meeting Point

Info sesija za medije:

Zašto LGBT parovi iz Bosne i Hercegovine idu

u Hrvatsku da registruju istospolno partnerstvo?

Predavač: Marko Jurčić

Kontakt: [email protected]

Prije nekoliko mjeseci, Hrvatska je usvojila Zakon o životnom partnerstvu koji istospolnim parovima omogućava sva prava koja uživaju heteroseksualni vjenčani parovi, osim prava na posvajanje djece. Šta predstavlja ovaj zakon? Kako je do njega došlo? Kako teče procedura registrovanja životne zajednice, te šta ovaj zakon predstavlja za LGBT osobe iz BiH, govorit će Marko Jurčić (Udruženje Zagreb Pride) koji je učestvovao u radnoj grupi za izradu zakona. Pozivamo sve medije da dođu na info sesiju.

 

18. decembar 2014. (četvrtak), 20h; Federalna televizija

Dokumentarni film, režija: Can Candan, 82  min

Dijete moje

Kontakt: [email protected]

Film govori o ličnim pričama roditelja LGBT djece i udruženju LISTAG (Udruženje porodica LGBT osoba u Istanbulu), organizaciji koja je osnovana 2008.godine. Od 2008. godine, udruženje LISTAG je dalo na hiljade intervjua za medije kako bi podigli svijest o homofobiji i transfobiji i ponudili pomoć porodicama sa sličnim iskustvima. Međutim, osjetili su potrebu da naprave dokumentarac, jer je veoma važno da u ovom homofobičnom i transfobičnom društvu ove priče čuje što je moguće veći broj ljudi.

Program u PDF formatu možete skinuti ovdje.