PROGANJANJE: Video kampanja o izmjenama Krivičnog zakona FBiH u skladu sa Istanbulskom konvencijom

Naš rad je često usmjeren na zagovaranje za izmjene/usvajanje različitih zakona koji trebaju da omoguće jednaka prava i zaštitu svim građanima_kama. Upravo zato smo pripremili_e nekoliko videa kojima pozivamo na usvajanje izmjena Krivičnog zakona Federacije BiH kojima će se kriminalizirati ponašanja poput proganjanja, psihičkog nasilja i govora mržnje. Smatramo da zakon mora biti usklađen sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulskom konvencijom).

U narednom periodu planiramo s vama podijeliti i naše amandmane na Krivični zakon FBiH sa uputama kako da svi_e zajedno sudjelujemo u procesu izmjena zakona putem javnih konsultacija.

U nastavku pogledajte prvi video kojim se tematizira krivično djelo proganjanja: