Prijedlog za usklađivanje Poslovnika za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmana

Iposlovnik-196x300nicijativa za monitoring evropskih integracija BiH uputila je prijedlog za usklađivanje Poslovnika Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmana za ljudska prava BiH sa Pariškim principima Generalne skupštine UNa.

Vodeći se najvišim standarima demokratizacije jednog društva, evropskom pravnom stečevinom Pariškim principima u vezi sa statusom nacionalnih/državnih institucija za promociju i zaštitu ljudskih prava, te konkretnim preporukama Međunarodnog koordinacionog komiteta za nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava (ICC) i njegovih pod-komiteta, smatramo da je poželjno i korisno da organizacije civilnog društva, aktivne u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, budu aktivno uključene u cjelokupni proces imenovanja ombudsmena.

Organizacije članice Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH stavljaju na raspolaganje Privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma PSBIH za provođenje procedure imenovanja tri ombudsmena za ljudska prava BiH, svoju stručnost u nadi da tako možemo pomoći savjetom, relevantnim iskustvom i samom procesu odabira i ocjene kandidata.

Sugestije upućene na poslovnik kao i cijeli tekst dopisa počitajte ovdje.

Model Zakona o Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH dostupan je OVDJE.