PREZENTACIJA PRVE STUDIJE O TRANSRODNOSTI u BiH – „Život van zadatih normi: Transrodnost u Bosni i Hercegovini“

transSarajevski otvoreni centar u sklopu svog programa povodom 16 dana aktivizma i 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, ima zadovoljstvo pozvati vas na prezentaciju prve sveobuhvatne studije o transrodnosti u Bosni i Hercegovni, koja će se održati 07.12.2015. (ponedjeljak) od 12h – 15h u prostorijama Mediacentra (Kolodvorska 3) u Sarajevu.

Nakon intenzivnog rada sa transrodnim osobama i regionalne Konferencije o Transrodnosti, koja je održana u junu 2015. godine u Sarajevu, nametnula se potreba za dubljim istraživanjem  pitanja, potreba i problema, a koji se tiču svakodnevnog života transrodnih i transeksualnih osoba u BiH.

Studija koja je nastala kao rezultat tog rada, objedinila je pojmove, fenomene, pravni okvir ali i istraživanje koje je provedeno među trans* zajednicom u BiH, sve s ciljem boljeg i sistematičnijeg zagovaranja i regulisanja njihovog položaja u BiH – pristupa medicinskim servisima i uslugama, regulisanja pravnog položaja, prepoznavanja prava na samoodređenje, zaposlenja ali i smanjenja stope nasilja među trans* zajednicom u BiH.

Na promociji će govoriti autori i autorice publikacije: Slobodanka Dekić, Jasmina Čaušević, Damir Banović,  te Vladana Vasić ispred Sarajevskog otvorenog centra.

Ljubazno Vas molimo da potvrdite svoje učešće najkasnije do 01.12.2015. godine na [email protected] ili putem faksa 033 551 002.

Za osobe van Sarajeva, troškove prevoza i smještaja snosi organizator.

Program panel diskusije možete naći ovdje.