Prevencija vršnjačkog nasilja – održane radionice u Tuzli i Bijeljini

 

Kako Sarajevski otvoreni centar od kraja 2017. godine provodi projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“, uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja), između ostalih aktivnosti koje smo organizirali i planiramo organizirati u okviru ovoga projekta, tokom aprila 2018. godine realizirali smo radionice na temu razmjene iskustava sa pedagozima, pedagoginjama i psiholozima, psihologinjama osnovnih i srednjih škola u Tuzli (13-14. april) i Bijeljini (20-21. april) o problemu rastućeg međuvršnjačkog nasilja na osnovu različitosti među djecom.

Voditeljice radionice su bile Belma Žiga, KBT i integrativna psihoterapeutkinja za djecu i adolescente (Fondacija Krila nade) i Slobodanka Dekić, istraživačica i autorica publikacije Kao da sam u zoološkom vrtu: Nasilje nad LGBTI učenicima i učenicama u srednjim školama u BiH.

U grupama od po 10-ak učesnika_ca, voditeljice radionica su predstavile projekt „Smanjenje međuvršnjačkog nasilja“ kroz politike i programe prevencije vršnjačkog nasilja u BiH. Diskutirano je o postojećim programima i kako ih unaprijediti.

Sa aspekta psihologije, bilo je riječi o specifičnostima adolescencije i faktorima rizika za pojavu nasilja zasnovanog na rodnom identitetu ili stvarnoj/pretpostavljenoj seksualnoj orijentaciji te su ponuđene smjernice za pedagoško-psihološke službe i nastavni kadar o prevenciji svih vidova nasilja zasnovanog na rodnom identitetu. Analizirani su mogući osnovi isključivanja učenika_ca kroz diskusiju o slučajevima u svakodnevnoj školskoj praksi i kako ih tretirati. Posebna pozornost je stavljena na transrodnu djecu i kako im pomoći i podržati pri procesu samootkrivanja i integrisanja sa vršnjacima.

U narednom periodu nastavljamo sa radionicama u Tuzli i Bijeljini, ovaj put sa nevladinim organizacijama i roditeljima.