Preporuke s Feminističkog ekonomskog foruma

Kakve je posljedice pandemija COVID-19 ostavila na naše živote, ko je snosio najveći teret krize, zašto je važno o ovim temama govoriti iz rodne perpsektive te o čemu treba voditi računa prilikom donošenja odluka u kriznim štabovima u BiH  bila su pitanja o kojim smo razgovarale tokom ovogodišnjeg online izdanja Feminističkog Ekonomskog Foruma.

Analizirajući načine koje trenutna pandemija doprinosi produbljivanju rodne nejednakosti u oblasti zdravlja, obrazovanja, produktivnog i reproduktivnog rada i nasilja u porodici zajedno sa učesnicama iz akademskog, medijskog, političkog i nevladinog sektora u BIH došle smo do konkretnih preporuka koje smo poslale kriznim štabovima i drugim institucijama u BIH.

Cijeli tekst sa preporukama preuzmite ovdje.