Pregled predavanja Feminističke škole Žarana Papić, 15.04.2017.

U subotu, 15. 4., održano je drugo predavanje Feminističke škole Žarana Papić. U okviru prvog modula,  Kultura i ideologija, predavanje je održao Nebojša Jovanović. Nebojša Jovanović obranio je magistarsku tezu i doktorsku disertaciju na Odjelu za rodne studije na Central European University u Budimpešti. Istražuje rod i seksualnost na filmu, prvenstveno u kontekstu kinematografije socijalističke Jugoslavije kao u i post-jugoslavenskim kinematografijama.

U okviru ovogodišnjeg programa Feminističke škole, održao je predavanje na temu: “Seksualno nasilje na filmu: estetika i ideologija”. Polaznice_i imale_i su priliku slušati o tome na koje sve načine patrijarhalna ideologija zastupa silovanje u svojim umjetničkim diskursima. Prije nego je otvorio priču o mediju filma, Nebojša je ponudio pregled reprezentacije silovanja u historiji umjetnosti, od antike do danas. Bez obzira na žanrovske okvire, motive ili poetike različitih epoha, reprezentacije silovanja se, u klasičnoj umjetnosti, uvijek zapravo simbolički svode na iste elemente i kompoziciju. Feministička umjetnost donosi ključnu razliku u reprezentaciji. Nakon toga Jovanović je uveo prisutne u filmsku terminologiju i žanrove o kojima će biti govora na narednom času – njihovim načinima interpretiranja silovanja, kroz primjere iz svjetske, ali ponajviše iz domaće kinematografije. Drugi dio njegovog predavanja na istu temu, održat će se u subotu, 22.4.2017. godine.