Pregled predavanja Feminističke škole, 22.04.2017.

U subotu, 22. aprila održana je treća sesija predavanja u okviru Feminističke škole Žarana Papić. Predavanje je bilo vezano za modul Kultura i ideologija, a predavač je bio Nebojša Jovanović

Nebojša Jovanović obranio je magistarsku tezu i doktorsku disertaciju na Odjelu za rodne studije na Central European University u Budimpešti. Istražuje rod i seksualnost na filmu, prvenstveno u kontekstu kinematografije socijalističke Jugoslavije kao u i post-jugoslavenskim kinematografijama.

Ove subote je nastavljena diskusija na temu seksualnog nasilja, kroz prizmu estetike i ideologije. Nakon prošlosedmičnog pregleda reprezentacija silovanja u historiji umjetnosti, od antike do danas, nastavljen je razgovor o reprezentacijama silovanja u popularnoj kulturi – video spotovi, serije, filmovi i druge medijske platforme, sa fokusom na jugoslovensku i bh. kinematografiju 50ih i 60ih godina XX vijeka (“Mali vojnici”, “Svoga tijela gospodar”, “Horoskop”, “Rani radovi” i drugi filmovi).

Naredno predavanje održat će se 19. maja u okviru modula Država, zakon i javne politike.