Predavanje: “Ženska mistika”, prvo u okviru Ciklusa predavanja: “Neko je rekao feminizam?”

plakat_prvo predavanje_01. oktobarU utorak, 01. oktobra 2013. u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra u prostoru Art kina Kriterion biće održano prvo predavanje u ciklusu od osam predavanja pod nazivom Neko je rekao feminizam?. Ovaj Ciklus će u fokusu imati feminističke teme, prava žena i pitanje roda, a tema prvog predavanja je Ženska mistika koju će široj javnosti približiti mr. Amila Ždralović, asistentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Predavanje počinje u 18 sati, otvoreno je za javnost a ulaz je slobodan.

Knjiga Mistika ženskog (The Feminine Mystique) koju potpisuje Beti Fridan objavljena je 1963. godine. Smatra se da je upravo ova knjiga pokrenula drugi val feminizam. Sabirući ispovijesti domaćica, opisujući njihovu svakodnevnicu koja podrazumijeva jednoličnost i obavljanje rutinski poslova, Bety Fridan otkriva “problem koji nema ime”. I dok se prvi val feminizma fokusirao na zakonske barijere, fokus drugog vala feminizma je upravo ovom knjigom premješten na analizu kulturoloških barijerama koje sprječavaju žene da sudjeluju ravnopravno s muškarcima u svim društvenim sferama, odnosno da ostvare svoje potencijale.

Knjiga The Feminine Mystique može se smatrati klasičnom feminističkom lektirom, ali i danas aktualnim štivom s obzirom na i dalje prisutno idealiziranje tradicionalne ženske uloge. Kroz ovo predavanje želimo obilježiti 50 godina od objavljivanja ove knjige, razgovarati o knjizi, njenom značaju za feministički pokret i teoriju i njenoj eventualnoj aktuelnosti s obzirom na bh. kontekst, ali i ukazati na moguće pravce kritike ovog djela.

Naredno predavanje u okviru Ciklusa održaće Adriana Zaharijević na temu Žene na granici građanskog, kontekst XIX st., u četvrtak, 17. oktobra.