”Kojeg je roda sigurnost 2.0?” – poziv za naučno – istraživačke radove

Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom upućuju istraživačicama i istraživačima, te aktivistima i aktivisticama poziv za podnošenje naučno – istraživačkih radova na temu: „Kojeg je roda sigurnost 2.0? 20 godina od usvajanja Rezolucije ‘Žene, mir i sigurnost’ u kontekstu Bosne i Hercegovine”.

Na 20. godišnjicu usvajanja Rezolucije 1325, kao i putem ovog poziva za podnošenje naučno-istraživačkih radova, cilj nam je osvrnuti se na dešavanja u ovoj oblasti u proteklim godinama.

Detalje poziva preuzmite na linku.

ROK ZA PODNOŠENJE RADOVA PRODUŽAVA SE DO 15. OKTOBRA.