Poziv za evaluaciju projekta Sarajevskog otvorenog centra

Opis poslova

Cilj: Evaluacija projekta Sarajevskog otvorenog centra

Naziv: Konsultant/konsultantica – evaluacija programa

Dužina trajanja angažmana: od 30. novembra do 21. decembra 2020.

 

Pozadina

Uz podršku fondacije SHL iz Berlina, Sarajevski otvoreni centar je skupa sa kolegama iz Fondacije Mediacentar provodio projekat pod nazivom „Between Here and There: Migration of LGBTI Youth from Bosnia and Herzegovina to the West“. Period projekta bio je od 1. oktobra 2018. do 31. decembra 2020.

Istraživanje o potrebama LGBTI osoba u BiH iz 2017. pokazalo je da su nasilje, diskriminacija u obrazovnim institucijama i seksualno nasilje među najvećim problemima kada su u pitanju mlade LGBTI osobe u BiH. Konstantna kršenja ljudskih prava i spore promjene u društvu stvaraju situaciju u kojoj LGBTI osobe veoma teško svoju mogućnost mogu i/ili žele da izgrade u BiH te se odlučuju na odlazak u zemlje EU i Sjeverne Amerike.

Navedeni projekat, podržan i finansiran od strane fondacije SHL iz Berlina fokusiran je upravo na educiranje i informisanje LGBTI osoba o velikom nizu pitanja vezanih za migracije, traženje azila ali i podizanja svijesti prema donosiocima odluka i široj društvenoj zajednici o razlozima njihovog odlaska i u konačnici otvaranja prostora za identifikovanje i djelovanje prema samim uzrocima problema zbog kojih LGBTI osobe napuštaju BiH. Projekat je zamišljen da da prostor i glas njihovim pričama, da inspiriše mlade osobe na djelovanje kako bi učinili BH društvo mnogo perspektivnijim za LGBTI osobe. Također, projekat je zamišljen da pruži dovoljno informacija LGBTI osobama u BiH ali i približi im realnost odlaska i započinjanja novog života drugdje kroz iskustva osoba koje su već otišle. Kroz projekat su se pružane i usluge pravnog savjetovanja za LGBTI osobe kada su u pitanju migracije i odlazak u inostranstvo.

Projektne aktivnosti vođene gore navedenim idejama fokusirali su se direktno na LGBTI aktiviste i LGBTI zajednicu, mlade aktiviste iz drugih sfera društva i širu javnost.

Svrha i ciljevi

Svrha evaluacije na kraju projekta je u procjenjivanju rezultata projekta i ispunjenosti zadatih ciljeva zadatih kroz indikatore u samoj aplikaciji za projekat.

Glavna pitanja na koje će biti potrebno odgovoriti u evaluaciji su:

 • Kako biste ocijenili uspjeh SOC-a u implementaciji projekta?
 • Kako su korišteni resursi za postizanje kvaliteta ishoda/ciljeva? Da li je to bilo efikasno?
 • Da li su ciljevi i ishodi zadati kroz projektnu aplikaciju i postavljene indikatore ispunjeni?
 • Koji su konačni rezultati projekta?

Proizvodi

Konsultant/konsultantica će dostaviti evaluacijski izvještaj na engleskom i BHS jezicima, na maksimalno 15 stranica (po verziji), kao i sumiranu verziju kompletnog izvještaja na 1 do 2 stranice. Konačan izvještaj mora biti dostavljen 21. decembra. 2020.

Konačni izvještaj će sadržavati, ali neće biti ograničen na sljedeće stavke:

 1. Sažetak
 2. Sadržaj
 3. Uvod
 4. Cilj i metodologiju evaluacijskog izvještaja
 5. Predstavljanje rezultata istraživanja
 6. Zaključak i preporuke

Potrebne vještine

 • Poznavanje problema LGBTI osoba i mladih u bosanskohercegovačkom kontekstu.
 • Iskustvo u praćenju i evaluaciji programa u oblasti ljudskih prava LGBTI osoba i mladih.
 • Posjedovanje iskustva u izradi metodologija, te pisanju evaluacijskih izvještaja relevantnih za oblast ljudskih prava LGBTI osoba.
 • Odlično poznavanje engleskog i B/H/S jezika.

Molimo Vas da Vašu biografiju, finansijsku ponudu i prijedlog metodologije dostavite do 25. novembra 2020., na [email protected]