Poziv trans osobama i njihovim roditeljima za učešće u zagovaračkoj grupi

Ovim putem pozivamo zainteresirane trans osobe (transrodne, transpolne i rodno varijantne osobe) i njihove roditelje da se prijave na javni poziv Sarajevskog otvorenog centra za učešće u seriji zagovaračkih aktivnosti vezanih za prava transrodnih osoba tokom 2021. i 2022. godine.

Naime, Sarajevski otvoreni centar je krenuo sa provođenjem projekta pod nazivom „Unapređenje prava i položaja transrodnih osoba u BiH“ koji se realizuje u okviru Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE, a koji će biti usmjeren direktno na neophodnost adekvatnog regulisanja pravne promjene spola u Bosni i Hercegovini, kao i pokrivanje troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja u BiH. Projektne aktivnosti će, između ostalih, biti fokusirane na zagovaranje da se donesu zakonska rješenja koja će na sistematski i sveobuhvatan način regulisati proceduru promjene oznake spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj. Ove zakonske izmjene bi omogućile trans osobama da oznaku spola promijene na osnovu vlastitog zahtjeva i prava na samoodređenje, bez zahtjeva za prethodnom bilo kakvom medicinskom intervencijom. Paralelno s ovim, plan je da se zajednički sa institucijama razviju i ponude modeli kojima bi se riješilo pitanje pokrivanja troškova prilagodbe spola kroz sistem zdravstvenog osiguranja, čime će se raditi i na jačanju znanja i kapaciteta relevantnih institucija za sprovođenje trenutnih zakonskih rješenja u korist ljudskih prava i ravnopravnosti transrodnih osoba.

Inicijalno, Sarajevski otvoreni centar želi okupiti trans osobe i njihove roditelje, informisati ih o samom projektu, njegovim pojedinačnim aktivnostima te zajednički dogovoriti sadržaj zagovaračkih inicijativa vezanih za prava trans osoba. Na prvom sastanku SOC-a, trans djece i roditelja u Sarajevu bi se zajednički dogovorila strategija pristupa pojedinačnim institucijama koje su relevantne u odlučivanju vezano za prava trans osoba, te razvijanja javnih politika koje se tiču prilagodbe spola i pravnog priznavanja roda.

Ohrabrujemo sve zainteresirane trans osobe i njihove roditelje da se prijave za učešće u projektu, kako bismo zajedno na najbolji način zagovarali za unaprjeđenje ljudskih prava i ravnopravnosti trans osoba u kontekstu pravnog priznanja roda i pristupa uslugama zdravstvenog sistema u BiH.

Ako želite postati dio zagovaračke grupe, molimo da se prijavite putem maila [email protected] najkasnije do 22.10.2021. godine.

Aktivnost se implementira uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi izraženi kroz javni poziv ne moraju održavati stavove USAID-a ili Vlade SAD-a