Poziv na konferenciju: ”Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”

Sarajevski otvoreni centar poziva sve zainteresovane na konferenciju pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini“ koja će se održati 5. februara 2021. godine (petak) sa početkom u 10:00 sati u hotelu Courtyard by Marriott u Sarajevu, na adresi Skenderija 1.

Konferencija će biti organizirana u dva simultana panela u kojima ćemo govoriti o UPR ciklusu i njegovom značaju za unapređenje ljudskih prava u BiH, odgovoru institucija BiH i ulozi organizacija civilnog društva u implementaciji preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda.

Napominjemo da se događaj organizuje u skladu sa aktuelnim epidemiološkim mjerama zaštite, te da je obezbijeđen simultani prevod za bosanski/hrvatski/srpski i engleski jezik.

Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članice, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih aktera poput organizacija civilnog društva.

Svoj dolazak možete potvrditi mailom na [email protected] najkasnije 3. februara (srijeda) do 16:00 sati gdje ćete naznačiti kojem panelu želite prisustvovati.

Agendu događaja možete pogledati ovdje.

Za učesnike_ce konferencije obezbijeđeni su hrana i osvježenje, a za učesnike_ce koji dolaze iz drugih gradova biće obezbijeđeni troškovi prijevoza.

U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja pišite nam na [email protected] ili nas kontaktirajte
putem telefona +387 (0) 33 551 000.