Poziv na feminističke razgovore: Statistika, kvote ili zajednički interes: politika i žensko pitanje u BiH

Neko je rekao feminizam_kvote zajednicki interesi finalSarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u BiH
drugi ciklus predavanja
NEKO JE REKAO FEMINIZAM?

Feministički razgovori: Statistika, kvote ili zajednički interes: politika i žensko pitanje u Bosni i Hercegovini

Učesnice:
Nermina Kapetanović (SDA), poslanica u Parlamentarnoj skupštini BiH
Segmedina Srna Bajramović (SDP), zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo
Ismeta Dervoz (SBB), poslanica u Parlamentarnoj skupštini BiH
Diana Zelenika (HDZ 1990), poslanica u Parlamentarnoj skupštini BiH
Moderatorica: Dženana Alađuz, direktorica INFOHOUSE-a

Vrijeme: 26.11.2014. 18h
Mjesto: Općini Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki br. 4

Pozivamo vas na nove feminističke razgovore, u okviru ciklusa Neko je rekao feminizam?, koji organizuje Sarajevski otvoreni centar uz partnersku podršku Fondacije Friedrich Ebert u BiH i uz medijsku podršku Magazina DANI, na temu Statistika, kvote ili zajednički interes – politika i žensko pitanje u Bosni i Hercegovini o kojoj će govoriti Nermina Kapetanović, Segmedina Srna Bajramović, Ismeta Dervoz i Diana Zelenika, uz moderiranje Dženane Alađuz .

U okviru razgovora biće riječi, pored ostalih brojnih tema, i o tome kolika je politička moć žena u institucijama vlasti, političkim strankama i na ostalim mjestima odluka, te zbog čega je žensko pitanje, iz perspektive državne politike i ekonomije, skrajnuto na marginu, dok je, paradoksalno, diskurs o toj temi istrošen, iako se situacija samo u izuzetnim slučajevima pomjera u korist ravnopravnosti.