Poziv kompanijama/agencijama specijaliziranim za muzičku produkciju za potrebe snimanja i miksanja pop pjesme

Sarajevski otvoreni centar (SOC) je organizacija civilnog društva koja radi na unapređivanju ljudskih prava, posebno položaja i ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih (LGBTI) osoba i žena u Bosni i Hercegovini, i to interpretacijom, predstavljanjem i zastupanjem autentičnih iskustava osoba koje trpe kršenja ljudskih prava i neravnopravan položaj te zagovaranjem pravnih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih promjena u svim oblastima života.

SOC upućuje poziv kompanijama/agencijama specijaliziranim za muzičku produkciju za potrebe snimanja i miksanja pop pjesme.

Poziv se upućuje svim agencijama koje imaju relevantno iskustvo u muzičkoj produkciji, odnosno ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. Profesionalan muzički studio sa potrebnom opremom za snimanje pop muzike (poseban uslov: istovremeno snimanje cijelog benda).
 2. Mogućnost angažmana iskusnog tonskog majstora/ice koji/a može snimati i miksati muziku.
 3. Mogućnost angažmana muzičara/ki.
 4. Saradnja sa muzičkim autorima/cama.

UVOD

Sarajevski otvoreni centar u okviru rada na ostvarenju strateškog specifičnog rezultata 2.3. Uspostavljeno strateško partnerstvo sa istaknutim akterkama i akterima u različitim sektorima javne i privatne sfere života te 3.1. Javnost je informirana i angažirana u promoviranju vrijednosti, standarda i konkretnih akcija u svrhu unapređenja ljudskih prava i sloboda, što uključuje različite javne kampanje, medijske nastupe, prisutnost na webu i stvaranje sadržaja koji su fokusirani na jačanje vrijednosti ravnopravnosti, inkluzije i ljudskih prava, podržava inicijativu svojih saveznika/ca u promociji vrijednosti koje se vežu za promociju jednakosti i ravnopravnosti lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba u Bosni i Hercegovini kroz, između ostalog, i muzičku produkciju. Pjesma će biti korištena za potrebe kampanja koje provodi Sarajevski otvoreni centar i za komunikaciju ključnih poruka kroz umjetničku formu muzike.

USLOVI

Agencija treba dostaviti ponudu na B/H/S jeziku koja će sadržavati sljedeće:

 • Naziv i adresu kompanije/agencije/studija, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe
 • Prijedlog detaljnog vremenskog rasporeda (rokovi)
 • Reference: Lista i opis sličnih poslova realizovanih u posljednje tri godine
 • Detaljan prikaz troškova i uvjeta plaćanja u KM, uključujući i PDV. U cijenu ulaze svi troškovi vezani za rad, kao što su naknade i tekući troškovi (angažman tonskog majstora/ice, muzičara/ki, itd).

OČEKIVANI REZULTATI

Snimljena i miksana pjesma do 1. aprila.

ROKOVI

Posao studija/kompanije/agencije će se odvijati u okvirnom sljedećem vremenskom rasporedu, osim za dostavljanje finalnog proizvoda.

 • Potpisivanje ugovora 4.-5.mart
 • Snimanje u studiju i miksanje traje od 5. marta do 31. marta.
 • Finalni proizvod do 1. aprila: snimljena i miksana pjesma.

DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju putem e-mail adrese [email protected] najkasnije do 3. marta 2022. godine.

Za više informacija, javite se na [email protected].