Post- izborni zaključak: nije uopće bitno tko je izabran

kata1Kata Marijan- Krželj

14:20 sati. Dan poslije izbora. Zemlja se trese u Livnu, Kupresu… 4.5 stupnja po Richteru. Prošlo gotovo neprimjećeno usred već uobičajenih kritičnih poslije-izbornih razgovora o broju glasovu pojedinih kandidata, tko je prošao, tko je prodao/kupio glasove, opet su izabrani isti, ništa se ne mijenja, vratili smo se u ‘92 …. i danas opet ista rasprava.

Ako gledamo na izbore kao jedini mehanizam za političko i građansko sudjelovanje, onda možemo spakirati kofere. Ionako manje od polovine građana izlazi na izbore.

Tko je izabran? Uopće me nije briga tko je izabran, iz koje je stranke. Jer i novi-stari vijećnici i načelnici mogu biti odgovorniji AKO MI TO TRAŽIMO. Stvar je u nama a ne u „njima“. „Oni“ nam lažu, „oni“ godinama kradu… jer MI TO DOPUŠTAMO. Građanska ljenost u smislu pasivnog prihvaćanja lošeg i netransparentnog rada općinskih uprava i niske razine pružanja usluga, je najveća prepreka napretku na lokalnoj razini.

Bolje bi nam bilo da nitko ne izađe na izbori ali da se svi informiramo o svojim pravima, o nadležnostima općinskih vijeća i uprava i da tražimo ta prava, solidarno, kontinuirano. Onda je najmanje bitno tko je izabran. Jer će na samom početku znati da će odgovarati za svoje postupke. U riječima Aleksandra Trifunovića: „Treba mi da vičemo na vlast i bunimo se, a ne obrnuto. Jer ovo je naša zemlja.”(Buka 8.10.2012.godine //www.6yka.com/novost/29254/aleksandar-trifunovicizbori-2012-pobjeda-glupana)

Općinske vlasti su najbliže građanima i tu ostvarujemo većinu naših prava; ne radi se samo o putovima, parkovima i rasvjeti. U biti se radi o svemu što oblikuje naš životni standard jer je „naša zemlja“ prvenstveno naša lokalna zajednica. Sve dok mi prihvaćamo, odnosno dozvoljavamo neodgovorno ponašanje naših lokalnih vlasti, oni se i neće osvrnuti na naše potrebe. Ako je lokalni nivo najvažniji onda bismo tu trebali biti i najinformiraniji, najaktivniji, najglasniji.

Istražimo, informirajmo se, reagirajmo, bunimo se. Pratimo što rade, kako troše naš novac. Potaknimo kvalitetnu javnu raspravu, izvan kafića i pijaca. OBLIKUJMO NAŠE LOKALNE VLASTI. Dobro informirani aktivni građani a ne lokalni izbori su najjače oružje protiv neodgovornih općinskih vlasti.

Nije bitna izlaznost na ovim izborima koliko je bitan naš angažman u ovom periodu do sljedećih izbora. Jer doista imamo i imat ćemo općinske vlasti koje i zaslužujemo. Izbor je naš.