Politički angažman LGBT osoba na Balkanu: uključi se!

labris victoryŽelimo da iskoristimo ovu priliku da vas pozovemo da se uključite u projekat ” Politički angažman LGBT osoba na Balkanu” koji organizuje Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava iz Beograda, u saradnji sa Victory Institutom iz Vašingtona.

Projekat ima za cilj da osnaži LGBT osobe iz zemalja Zapadnog Balkana da uzmu učešće u političkom životu i da se zalažu za svoja prava na najefikasniji način. U želji da postignemo ovaj cilj organizovaćemo set edukativnih treninga sa eminentnim stručnjacima_kinjama (profesori_ke, političari_ke, politički analitičari_ke) koji će biti pažljivo birani za svaku temu koja se bude obrađivala. Edukativni treninzi će biti realizovani kroz šestomjesečni program.

Set od šest edukativnih treninga je namjenjen autovanim LGBT osobama koje žele da učestvuju u procesu demokratizacije društva kroz pristupanje političkim partijama. Treninzi će poboljšati razumjevanje LGBT osoba o tome kako demokratija funkcioniše, pomažući im da iskoristite svoje pravo da učestvuju u strukturama odlučivanja u demokratskom društvu.

Planirano je da se pokriju različite teme koje u fokus stavljaju učešće LGBT osoba u demokratskom procesu. Nakon obuke, kroz neformalne mreže lidera_ica biće ohrabrena interakcija i razmjena informacija među polaznicima_cama.

O Treningu:

BROJ TRENINGA: 6
BROJ UČESNIKA_CA: 30
ZEMLJE IZ KOJIH DOLAZE UČESNICI_CE: BIH, CRNA GORA, HRVATSKA, KOSOVO, SRBIJA
PROFIL UČESNIKA_CA: Autovane LGBT osobe zainteresovane za aktivnu političku participaciju
MESTO ODRŽAVANJA TRENINGA: BEOGRAD
VREME ODRŽAVANJA TRENINGA: MART – SEPTEMBAR 2014
ROK ZA PRIJAVU ZA PRVI TRENING: 17. MART 2014.
PRIJAVE SLATI NA: [email protected]
TRENING JE PREDVIĐEN ZA 29- 30. MART 2014. (TBC)

TROŠKOVI: Troškovi prevoza, ishrane i smeštaja su pokriveni od strane organizatora (Labris i Victory Instituta).

TEME:

• Razlozi za uključivanje LGBT osoba u demokratske procese;
• Rad u okviru jedne političke partije i postavljanje sebe kao pouzdanog člana_ice stranke;
• Javni nastup;
• Kreiranje političke poruke;
• Kreiranje političke kampanje;
• Politički sistemi u regionu – razlike i sličnosti;
• Naučene lekcije.

Ukoliko budete imali pitanja ili nedoumice, budite slobodni da se obratite na [email protected].