Panel diskusija o usklađenosti Zakona o azilu i Zakona o strancima sa pravnom stečevinom EU, 30.10. Networks Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar organizuje panel diskusiju koja će se baviti Zakonom o azilu i Zakonom o strancima u Bosni i Hercegovini i njihovom usklađenosti sa pravnom stečevinom EU. Diskusija će se također fokusirati na dosadašnja iskustva u primjeni dva navedena zakona. U panel diskusiji je predviđeno da predstavnik_ca Ministarstva sigurnosti BiH (tbc) da uvid u dosadašnju primjenu Zakona o strancima, a iz organizacije Vaša Prava, biće iznijeta dosadašnja iskustva sa Zakonom o azilu.

U sklopu diskusije biće predstavljene i dvije analize Sarajevskog otvorenog centra. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima BiH u skladu s pravnom stečevinom Europske unije autorice Vladane Vasić i Analiza usklađenosti Zakona o azilu BiH sa pravnom stečevinom EU autora Darka Pandurevića.

Navedena panel diskusija je u sklopu zagovaračkih aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra usmjerenih ka izmjenama Zakona o azilu i Zakona o strancima kako bi osigurali prije svega adekvatno prepoznavnje i zaštitu marginaliziranih skupina ali i bolju usklađenost sa pravnom stečevinom EU ova dva zakona. SOC je već ranije bio uključen u donošenje ova dva zakona kroz prijedloge amandmana koji su samo djelimično usvojeni.

Predviđena panel diskusija održaće se 30.10.2017. godine (ponedjeljak) u prostorijama Networks Sarajevo na adresi Skenderpašina 1 u periodu od 10:00h do 12:00h.

Radni jezik na diskusiji biće B/H/S.

Svoje prisustvo možete potvrditi na e-mail: [email protected] ili telefon 033 551 000