Panel diskusija: Feminizam i (ne)formalno obrazovanje

predavanje8

Panel diskusija: Feminizam i (ne)formalno obrazovanje
Uvodničarke:
MA rodnih studija Aida Spahić

MA rodnih studija Nermina Trbonja
Dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović

Moderatorica:
MA Amila Ždralović

četvrtak, 6. mart 2014., 18h

Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju Sarajevo
Adresa: Zmaja od Bosne 8
predavanja na BHS jeziku

Ciklus predavanja „Neko je rekao feminizam“ zatvaramo panel diskusijom o temi „Feminizam i (ne)formalno obrazovanje“. Uvodničarke će biti doc. Dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović, MA rodnih studija Nermina Trbonja, te MA rodnih studija Aida Spahić.

O panelu: Još dok je feministička teorija i feministički pokret bio u povoju, uvidjelo se da je obrazovanje žena pretpostavka da pokažu svoje sposobnosti i postanu nezavisnije, ali i da ravnopravno učestvuje u političkom životu, odnosno stvaranju političkog subjekta i političke moći. Umjesto da postane moć i osnova daljeg intelektualnog i političkog djelovanja žena, obrazovanje postaje način reprodukcije postojećeg patrijarhalno definisanog diskursa moći.

Da li obrazovanje može postati i mjesto njegovo de(kon)strukcije? Da li na koji način obrazovanje može (do)pustiti feministički glas? Ima li mjesta za feminizam u učionicama? Koje su pozicije i perspektive ženskih i rodnih studija u (ne)formalnom obrazovanju? – neka su od pitanja koja će se razmatrati u okviru panel diskusije „Feminizam i (ne)formalno obrazovanje.