Otvorenje izložbe „Poezija i Muzej Razije Handžić: konfiskacija pamćenja i sistemsko zanemarivanje ženskog doprinosa kulturi, nauci i institucijama“

 

20161128_130829Na jednom od panoa sa izložbe se može vidjeti i tekst iz Oslobođenja od 26. decembra 1965. godine koji nosi naslov „Imamo Muzej književnosti“. I imali smo ga tada tek četiri godine, a danas smo obilježili 55 godina postojanja Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. Od 67 književnih i 30 pozorišnih zbirki sa preko 20.000 eksponata, koji se većinom odnose na stvaralaštvo i život književnika, samo dvije zbirke se odnose na žensko književno stvaralaštvo, a jedna od njih je zbirka eksponata o Raziji Handžić – pjesnikinji i publicistici, urednici prvog i drugog broja časopisa AFŽ-a za Bosnu i Hercegovinu, osnivačici i prvoj direktorici Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.

20161128_130238Izložbu je otvorila sadašnja direktorica Muzeja Šejla Šehabović, pročitavši jednu od pjesama iz zbirke pjesama Razije Handžić iz 1977. godine „Uspravno plamenje“ poručivši da je naš posao danas da nalazimo i spašavamo od zaborava naše prethodnice, uz autorefleksiju da bi poezija koju i sama piše bila drugačija da je kroz odrastanje imala prilike da čita poeziju Razije Handžić. Kustoskinja, saradnica i prijateljica Razije Handžić – Miroslava Miljanić – obratila se emotivnim govorom na otvorenju, iz kojeg se saznalo da joj je direktorica u amanet ostavila da prikupi i sistematizuje građu koja je ostala u Muzeju. Kako su Sarajevski otvoreni centar i TPO fondacija pomogle realizaciju izložbe, ispred TPO-a se obratila Meliha Šahinović skrenuvši pažnju da kod nas često nedostaje intelektualnog poštenja koje bi žensko stvaralaštvo spasilo od zaborava, i da se ovom izložbom ta praksa mijenja.

20161128_130300U kakvoj situaciji nastaje izložba, objašnjava njen autor Zlatan Delić: „Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH ove godine obilježava 55 godina svog postojanja i 20 godina borbe za opstanak jer je nakon završetka rata u BiH (skupa sa ostalih šest institucija od državnoga značaja) izgubio svoga osnivača, ostao bez pravnog statusa i stalnog izvora finansiranja. U toku tih 55 godina svoga postojanja u Muzeju se može artikulirati diskriminatoran vrijednosni imperativ književnoga stvaralaštva i muzealizacije istoga, budući da nijedno bivše rukovodstvo ove institucije nije organiziralo izložbu posvećenu Raziji Handžić iako nam je ona svojim radom i angažmanom omogućila da uopće i imamo ovakvu naučnu i kulturnu instituciju u kojoj možemo istraživati. Šta više, njezina se zaostavština i angažman brišu iz kolektivna pamćenja i ona postaje još jedan slučaj neznane junakinje.“

Izložbom „Poezija i Muzej Razije Handžić: konfiskacija pamćenja i sistemsko zanemarivanje ženskog doprinosa kulturi, nauci i institucijama“ autor izložbe želi ukazati na značaj ove književnice i kulturne djelatnice u književno-umjetničkom i društveno-institucionalnom kontekstu.

Izložba je otvorena za sve posjetitelje/ice, akademske i kulturne radnike/ce, studente/ice i učenike/ce osnovnih i srednjih škola. Izložba je i način na koji Muzej daje doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja kako bi ukazali na epistemološko nasilje i sistemsko zanemarivanje žena i njihovog doprinosa bosanskohercegovačkom društvu i institucijama kulture i nauke. Riječima autora izložbe: „Postavka 20161128_130357ove izložbe za Međunarodni dan nasilja nad ženama naučna je intervencija kojom želimo pokazati način na koji započinje proces rekonstrukcije književnoga kanona, historije književnosti, kolektivna pamćenja koji neće biti patrijarhalan i koji ne služi monumentaliziranju i komemoriranju književnosti i zaoštravanju diskurzivnih granica među sukobljenim modelima kanonizacije, nego njihovoj regeneraciji i emancipativnoj artikulaciji.“

* Izložbu je finansijski podržala Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).