Ostali projekti


Sex, Pop and Politics

U saradnji sa Švicarskom ambasadom u Sarajevu

Period: april 2012. – decembar 2012.

Cilj ovog filmskog programa jeste održavanje kontinuiranog kulturnog programa u 2012. godini, koji se odnosi na LGBT seksualnost, kulturu/identitet i njegove političke dimenzije, a propituje heteronormativnost. Cilj programa je prikazivanje filmova i izvan Sarajeva: u Banjoj Luci i Mostaru i Zenici. U 2012. godini planiramo prikazati osam filmova, svaki mjesec po jedan.

LGBT pojmovnik

U saradnji sa Fondacijom Heinrich Boell, ured u Sarajevu

Period: juli 2012. – decembar 2012.

Zbornik radova o bitnim pojmova koji se tiču seksualne orijentacije, rodnog identiteta i LGBT prava.

Coming out priče lezbejki i biseksualnih žena

U saradnji sa Kvinnom till Kvinnom, ured u Sarajevu

Period: maj 2012. – decembar 2012.

Publikacija: Lične i coming put priče lezbejki i biseksualnih žena u BiH i teoretski uvod.

Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava

U saradnji s Fondacijom Heinrich Boell, ured u BiH

Period: juli 2012- decembar 2012.

Drugo, izmjenjeno i dopunjeno bosanskohercegovačko izdanje.