Okrugli sto “Dobre prakse i politike u borbi protiv homofobije”

okrugli stoU Sarajevu je 20. juna 2013. održan okrugli sto na temu ‘Dobre prakse i politike u borbi protiv homofobije’ koji je otvorio diskusiju o položaju i stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH između predstavnika_ca institucija, te ljudskopravaških aktivista_ica/organizacija civilnog društva.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta ‘Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba’, kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom Cure, a finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta je zagovaranje i zaštita prava jedne od najdiskriminisanijih i nevidljivih grupa u bh. društvu – lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba.

Panelisti otvorenog stola su bili Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore za ljudska prava i zaštitu od diskriminacije, Goran Miletić, direktor programa za Zapadni Balkan u Civil Rights Defenders i panelistkinja Jasminka Džumhur, ombudsmenka BiH, a moderator okruglog stola je bio Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra.

Diskusiju je otvorio Holger Schroeder, šef operacija u Delegaciji EU u BiH porukom da se u Evropi tokom prošle decenije postigao veliki progres na polju borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Podsjetio je učesnike_ce okruglog stola da su zakoni i politike Evropske Unije zasnovane na jednakosti i nediskriminaciji kada je u pitanju seksualna orijentacija i da je takva diskriminacija zabranjena u EU, te da je Bosna i Hercegovina, kao članica Vijeća Evrope, dužna da provede Preporuku Vijeća Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovanoj na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Predstavnici_ce institucija iz sektora provođenja zakona, zdravlja, pravde, obrazovanja zajedno sa predstavnicima_cama civilnog društva su imali_e priliku da slušaju i razgovaraju o iskustvima i dobrim praksama iz regiona. Jovan Kojičić je predstavio iskustva Crne Gore u borbi protiv homofobije kroz Vladinu strategiju unapređenja kvaliteta života LGBT osoba za period 2013-2018. godine i Akcioni plan za 2013. godinu koji podrazumijevaju konkretne mjere zaštite ljudskih prava LGBT osoba. Goran Miletić je dao pregled stanja LGBT osoba nekad i sad u Srbiji, prateći razvoj LGBT aktivizma i odnos srbijanskih vlasti prema zaštiti i pravima LGBT osoba, dok je Jasminka Džumhur podijelila iskustva institucije BiH ombudsmena u zaštiti LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Zajednički stav panelista jeste da je potrebno imati strateški pristup promociji standarda ljudskih prava i raditi na uvezivanju praktičara i akademske zajednice u cilju osiguranja stalne edukacije osoblja u institucijama. Također je potrebno preduzeti sve potrebne mjere za sprečavanje i zaštitu od svih oblika nasilja i uznemiravanja vezanih za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, s posebnim naglaskom na istraživanje i propisno kažnjavanje takvih zločina. Podizanje svijesti šire javnosti o problemima i potrebama LGBT osoba u Bosni i Hercegovini je također ključno za smanjenje homofobije u BiH.