Održana radionica namjenjena LGBT osobama u Banjaluci

Tokom proteklog vikenda (27. i 28. oktobar 2012.) u Banjaluci smo uspješno održali drugu radionicu o ljudskim pravima LGBT osoba u BiH, koju radimo uz podršku Matra programa Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

Radionica_SOC

Uz program radionice koji se se sastoji od uvoda u terminologiju i pojmove spola, roda, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, sadržaj radionice je kroz interaktivan rad (igre i vježbe) omogućio učesnicima_cama da saznaju više o psihološkim koristima coming out-a, te o ljudskim pravima LGBT osoba, načinima na koje ih mogu ostvariti i kome se mogu obratiti za zaštitu i podršku u slučaju nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Ova radionica je dio projekta Zagovaranje prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini u okviru kojeg organizujemo radionice za osnaživanje LGBT osoba i edukaciju o njihovim ljudskim pravima u Tuzli, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Zenici, izvještavamo o stanju LGBT ljudskih prava u BiH, te nudimo direktnu pravnu pomoć za LGBT osobe koje su žrtve diskriminacije i nasilja na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Sljedeća radionica će se održati u Mostaru krajem novembra. Više informacija uskoro!