Održana obuka za bihaćke policajce: „Zločin iz mržnje – tema o kojoj se uglavnom šutilo i o kojoj se izbjegavalo pričati u praksi“

U20150915_110408 okviru projekta „Borba protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje u BiH“, kojeg finansira Stalna Misija Kraljevine Nizozemske pri OSCE u Beču, a implementira Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, održana je četvrta po redu obuka na temu krivična djela počinjena iz mržnje, odnosno o predrasudama kao pobudi za izvršenje krivičnog djela počinjenog iz mržnje, za policijske službenike Unsko-sanskog kantona.

Obuka je održana 15. septembra u Bihaću. Cilj obuke bio je da se učesnicima predstave znanja i iskustva vezana za krivična djela počinjena iz mržnje, a koja u kontektu BiH najčešće pogađaju Rome_kinje, LGBT osobe, povratničke zajednice te vjersku i sakralnu imovinu.

U toku obuke, policijski službenici su imali priliku da slušaju ali isto tako i da se aktivno uključe u obuku kroz teorijska predavanja o zakonodavnom okviru BiH, primjere iz prakse, o predrasudama kao motivu za izvršenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te o modalitetima usješnog procesuiranja ove vrste krivičnih djela.

U toku trajanja obuke, inspektori su istakli kako i među njima ima povratnika te da adekvatno razumijevanje ove teme doprinosi boljoj prevenciji ove vrste krivičnih djela. Također, učesnici su istakli da im je obuka doprinijela u cilju boljeg razumijevanja probematike koju ona nosi, ali isto tako da je to tema o kojoj se do sada nije pričalo i o kojoj se izbjegavalo pričati u praksi.

Na kraju dana, učesnici su istakli da će u budućnosti dosta temeljnije pristupati u istražnim radnjama i prikupljanju dokaza za ovu vrstu krivičnih djela, ali su i naglasili bitnost edukacije drugih organa pravosuđa o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.

Na obuci je učestvovalo ukupno 30 inspektora MUP-a Unsko-sanskog kantona.