Održana konferencija o UPR ciklusu i njegovom značaju za ljudska prava u BiH

U petak, 5. februara, održana je konferencija pod nazivom „Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini”.

Konferencija je organizovana u dva simultana panela u kojima se govorilo o UPR ciklusu i njegovom značaju za unaprjeđenje ljudskih prava u BiH, odgovoru institucija BiH i ulozi organizacija civilnog društva u implementaciji preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda.

Konferenciju su kratkim obraćanjima otvorili Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, NJ.E.Dr. Reinout Vos, Ambasador Kraljevine Holandije u BiH, te politički savjetnik Ujedinjenih nacija u BiH Ivan Lupis.

Učesnici_e prvog panela, predstavnici_e institucija, imali_e su priliku razgovarati o ulozi institucija u implementaciji preporuka iz UPR ciklusa, zajedno sa panelistom Damirom Arnautom, članom Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS BiH i panelisticom Salihom Đuderijom, pomoćnicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. U ulozi moderatora bio je Adnan Kadribašić, stručnjak za ravnopravnost spolova.

Tema drugog panela bila je uloga civilnog društva, a panelisti_ce su bili_e Ena Bavčić, programska savjetnica u Civil Rights Defenders, Vildana Džekman, projektna koordinatorica u Fondaciji CURE i Darko Pandurević, programski koordinator u Sarajevskom otvorenom centru. Moderatorica panela bila je Dajana Ćelebić iz Asocijacije za demokratske inicijative.

Univerzalni periodični pregled (UPP) o stanju ljudskih prava je jedinstveni mehanizam Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UN) usmjeren ka unapređenju ljudskih prava u svim državama članicama UN-a, na način da se prikupljaju relevantne informacije od država članice, informacije koje prikuplja UN-ov Ured Visokog komesara za ljudska prava, te informacije drugih relevantnih aktera poput organizacija civilnog društva.