Odluka o poništavanju volonterskog konkursa Sarajevskog otvorenog centra

Ovom Odlukom poništava se provedeni volonterski konkurs Sarajevskog otvorenog centra usljed neusklađenog zakonodavstva i nejasnih prava i obaveza kako volontera, tako i Sarajevskog otvorenog centra u slučaju zaključivanja volonterskih ugovora, te unaprijed obezbijeđenih sredstava za isplaćivanje naknade za obavljanje poslova na predviđenim pozicijama.

 

Sarajevski otvoreni centar u martu 2018. godine proveo je volonterski konkurs za četiri volontera/ke i to:

– jedan volonter/ka za volontersku poziciju u oblasti pravno savjetovanje, za koju su intervjuisane: Amina Dizdar, Staša Šešelj i Imane Bellaadem.

– jedan volonter/ka za volontersku poziciju u oblasti rodna ravnopravnost, za koju su intervjuisani: Izudin Karić, Natalija Krstova Celebor, Jelena Obradović, Dženana Šaldić, Tatjana Žarković, Lejla Reko Šarčević, Anela Delija, Danijela Skakavac, Maida Jakubović, Enida Delimustafić, Asja Kunto i Andrea Popović.

– jedan volonter/ka za volontersku poziciju u oblasti finansije i administracija, za koju su intervjuisani: Andrea Djaković, Asja Kalač, Adina Kaljanac, Anes Lazimović i Danijela Skakavac.

– jedan volonter/ka za volontersku poziciju u oblasti za rad sa LGBT zajednicom, za koju su intervjuisani: Asja Kunto, Ehlimana Elma Muslija, Sunita Fišić, Asja Kalač i Arman Begović.

Komisija koja je bila u sastavu: Emina Bošnjak, izvršna direktorica; Lejla Huremović, programska koordinatorica; Vladana Vasić, rukovoditeljica programa; Marina Jovović, rukovoditeljica finansija i administracije te Dina Vilić, koordinatorica za finansije i administraciju, odlučila je da:

  • Za poziciju u oblasti pravno savjetovanje, najviše kompetencija posjeduje Amina Dizdar, te je izabrana
    za istu;
  • Za poziciju u oblasti rodna ravnopravnost, najviše kompetencija posjeduje Izudin Karić, te je izabran za istu;
  • Za poziciju u oblasti finansije i administracija, najviše kompetencija posjeduje Andrea Djaković, te je izabrana za istu;
  • Za poziciju u oblasti za rad sa LGBT zajednicom najviše kompetencija posjeduje Asja Kunto, te je izabrana za istu.

U cilju nastavljanja osposobljavanja za rad i građenja kapaciteta mladih profesionalaca/ki Sarajevski otvoreni centar ponudit će najuspješnijim kandidatima/kinjama na konkursu saradnju na druge raspoložive načine.

Tekst odluke možete naći na sljedećem linku.