Odličan model u zaštiti slobode okupljanja: usvajanje Zakona o mirnom okupljanju BD

Jednoglasno usvajanje Zakona o mirnom okupljanju u Skupštini Brčko distrikta, odlučan je i pozitivan pomak u smjeru adekvatnog reguliranja slobode okupljanja kao jednog od fundamentalnih ljudskih prava. Usvojeni Zakon usklađen s međunarodnim i EU standardima, što je za nacionalno zakonodavstvo koje regulira ovu oblast veliki korak naprijed i pozitivan primjer prakse, koji bi i ostale administrativne jedinice u BiH trebale slijediti.

Važnost usvojenog Zakona je između ostalog i u tome što jasno razgraničava mirno okupljanje od javnih priredbi. Nerazgraničavanje ova dva vida okupljanja predstavlja veliki problem i poteškoće organizatorima_cama mirnih okupljanja u BiH. Činjenica da se mirna okupljanja tretiraju na jednak način kao i javne priredbe na organizatore mirnih okupljanja stavlja dodatni teret i obaveze u smislu nerazumnih finansijskih sredstava koje ukoliko organizator_i ne ispuni_e de facto dovode do nemogućnosti održavanja mirnog okupljanja.

Pozitivan pomak svakako je i potvrđivanje Policije Brčko distrikta kao centralne i jedine institucije s kojom organizatori_ce komuniciraju prilikom obavještavanja o mirnom okupljanju, što će smanjiti mogućnost zloupotrebe administrativnih procedura kako bi se de facto zabranila javna okupljanja.

„Zakon o mirnom okupljanju Brčko distrikta donosi novine koje zagovaramo već neko vrijeme i koje ćemo nastaviti zagovarati, a posebno u Kantonu Sarajevo, te u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine. Zakon predstavlja odličan model za promjenu paradigme u kojoj naše lokalne institucije na mirna okupljanja građana_ki, uključujući i Povorku ponosa, počinju gledati iz perspektive ljudskih prava, a ne samo i jedino iz ugla sigurnosti. Povrh toga, uvođenje principa proporcionalnosti umanjuje mogućnosti politizacije odluka o održavanju i zabranama javnih protesta,“ izjavila je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra

Sarajevski otvoreni centar, u narednom periodu, provodit će niz aktivnosti u cilju unapređenja slobode okupljanja u Bosni i Hercegovini, koje uključuju različita istraživanja stanja na terenu, edukacije predstavnika_ca institucija, kao i niz zagovaračkih aktivnosti u pravcu unapređenja i izmjene entitetskih i kantonalnih zakona koji regulišu slobodu okupljanja.