Od 2017. godine Vijeće ministara BiH obilježavat će IDAHOT i Coming Out dan

vijece-ministara-zgradaVijeće ministara BiH 2008. godine usvojilo je Program obilježavanja značajnijih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH, te zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u saradnji s ostalim nadležnim ministarstvima na prigodan način i u skladu sa mogućnostima učestvuju u realizaciji ovog programa. Više o ovom Programu možete naći na sljedećem linku.

Sarajevski otvoreni centar primijetio je da ovaj Program ne sadrži nijedan datum kojim se obilježava poštivanje i zaštita ljudskih prava LGBT osoba, te je u martu 2014. i u februaru 2016. predložio da se u ovaj Program uvedu 17.05. – Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije i 11.10. – Coming out dan.

Prva inicijativa je prošla bezuspješno, međutim Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine obavijestilo na je da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 42. Sjednici održanoj 4.2.2016. godine razmotrilo je i usvojilo Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, ali da smatraju opravdanim naš zahtjev za uvrštavanje ovih datuma kojima se obilježava zaštita i poštivanje ljudskih prava LGBTosoba u ovaj Program, te da će naš prijedlog biti uzet u razmatranje na kraju tekuće godine kada se bude radio Program za 2017. godinu.

Uvođenje ova dva značajna datuma, koja označavaju najznačajnije uspjehe rada na poštivanju i zaštiti ljudskih prava LGBT osoba, u Program obilježavanja značajnijih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH, svakako bi poslalo snažnu poruku posvećenosti Bosne i Hercegovine borbi protiv diskriminacije na bilo kojem osnovu, te tolerancije i uvažavanja svih građana_ki Bosne i Hercegovine, kao i podcrtalo posvećenost borbi protiv marginalizacije i kršenja ljudskih prava marginaliziranih i nevidljivih društvenih grupa u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će oni biti uvršteni u Program obilježavanja značajnijih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH u 2017 godini.