Objavljen izvještaj o govoru mržnje u 2012. i 2013. godini

naslovna izvjestaj o govoru mrznjeU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija „Izvještaj o govoru mržnje zasnovanom na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u BiH. Slučajevi iz 2012. i 2013. godine“ uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske. Autorica ovog izvještaja je Vladana Vasić.

Govor mržnje u BiH, usmjeren prema LGBT osobama, je u porastu zbog sve veće vidljivosti LGBT osoba. Iako je postojećom zakonodavnom regulacijom zabranjeno korištenje govora medijima, ova zabrana ne reguliše govor mržnje koji gotovo svakodnevno izražavaju pojedinci u javnosti, najčešće na web portalima i facebook stranicama. Mediji, iako izbjegavaju direktno izražavanje i prenošenje govora mržnje, naizgled neutralnim izvještavanjem i navođenjem, te davanjem medijskog prostora homofobičnim i transfobičnim stručnjacima_kinjama i pojedincima_kama, da izražavaju svoje mišljenje, pomažu širenju govora mržnje i njegovoj dostupnosti široj javnosti.

Iako postoje mehanizmi sankcionisanja i uklanjanja govora mržnje u radu Regulatorne agencije za komunikacije, koja je nadležna za elektronske medije, i Vijeća za štampu u BiH, koje je samoregulatorno tijelo štampanih medija, oni samo za sebe, bez krivičnog gonjenja odgovornih, ne dovode do željenih rezultata niti do uklanjanja neetičke prakse medijskog izvještavanja.

Govor mržnje usmjeren prema LGBT osobama u BiH, ispoljava se u različitim oblicima: od netačnih tvrdnji i proglašavanja LGBT osoba bolesnim i devijantnim do pozivanja na diskriminaciju i nasilje – u najgorim slučajevima do prijetnji smrću, te doprinosi netolerantnom stavu bh. društva i marginalizaciji LGBT osoba.

Izvještaj pruža pregled pravne regulacije slobode govora i izražavanja, te govora mržnje, ističući razliku izmedu njih, te pojedinačnih slučajeva pojavnih oblika govora mržnje i štetnih posljedica koje ovaj govor ima na marginalizirane grupe. Pored ukazivanja na jasnu povezanost izmedu govora mržnje i zločina mržnje, diskriminacije i ostalih kršenja ljudskih prava, izvještajem su obuhvaćene i preporuke čija bi primjena trebala uskladiti zakonodavstvo BiH sa europskim i međunarodnim standardima regulacije govora mržnje, te dovesti do njegove adekvatne regulacije i sankcionisanja.

Izvještaj o govoru mržnje možete downloadirati ovdje.