Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE i NATO Štab Sarajevo pozivaju vas na obilježavanje Međunarodnog dana žena – 8. marta.

PROGRAM POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA – 8. MARTA
Fondacija CURE, NATO Štab Sarajevo, Sarajevski otvoreni centar

ponedjeljak – 4. mart, 18:00h
Fakultet političkih nauka, Skenderija 72, sala 19/1

Promocija zbornika „Kojeg je roda sigurnost?“

Učesnici_e:

Tobias Flessenkemper, priređivač zbornika
Damir Arsenijević, priređivač zbornika
Mirela Rožajac-Zulčić, autorica teksta
Amila Ždralović, autorica teksta

Moderatorica:
Lejla Turčilo, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

“Kojeg je roda sigurnost?” je zbornik radova bh. istraživača_ica, koji su priredili Tobias Flessenkemper i Damir Arsenijević. U radovima se istražuje i razmatra rod i sigurnost kroz niz tema, uključujući kriminologiju, nestale osobe, zastupljenost žena u oružanim snagama i policiji, te mirovni aktivizam. Ova publikacija je nastala zajedničkom saradnjom Sarajevskog otvorenog centra i EUPM-a.
* * *

četvrtak – 7. mart, 18:00h
SARTR – Sarajevski ratni teatar, Gabelina 16

Promocija zbornika „Neko je rekao feminizam?“

Učesnice:

Adriana Zaharijević, priređivačica zbornika
Ivana Dračo, autorica teksta
Sandra Zlotrg, autorica teksta

Moderatorica:
Jasmina Čaušević, Sarajevski otvoreni centar

Bh. izdanje poznatog zbornika feminističkih radova pod nazivom „Neko je rekao feminizam?“, priređivačice Adriane Zaharijević, koji pored već čitanih tekstova donosi i tri nova teksta bh. autorica, te pregled datuma bitnih za feminizam u Bosni i Hercegovini. Ova publikacija je nastala zajedničkom saradnjom Sarajevskog otvorenog centra, Fondacije CURE i Fondacije Heinrich Böll.

* * *

petak – 8. mart, 10:00h
Parlamentarna skupština BiH, Trg Bosne i Hercegovine 1

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

(Agencija za ravnopravnost spolova BiH, NATO Štab Sarajevo, Ambasada SAD)

* * *

petak – 8. mart, 12:00h
Ispred Zemaljskog muzeja BiH, Zmaja od Bosne 3

Osmomartovski marš

* * *

petak – 8. mart, 22:00h
Fiskultura, Musala bb

Party

MaRie CheRie