Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da Sarajevski otvoreni centar neće raditi od 30. jula do 21. augusta 2012. godine, zbog kolektivnog godišnjeg odmora.

Sa našim aktivnostima nastavljamo u septembru.