Novinari Saffa prekršili Kodeks za štampu i online medije

vijece za stampuVijeće za štampu je zaprimilo 42 žalbe građana i predstavnika organizacija civilnog društva na tekst „Pederluk među djecom“, objavljenog 10.11.2013. na portalu saff.ba. Tekst se odnosi na projekat „Stand up“ posvećen prevenciji rodno zasnovanog nasilja među mladima, koji realizuje Fondacija „Tuzlanska zajednica“.

U dostavljenim žalbama građana je naznačeno kako „… ovaj tekst na huškački način, iznoseći netačne i neprovjerene informacije, podstiču na diskriminaciju, netoleranciju i stigmatizaciju LGBT osoba“ pri čemu se koristi „politički nekorektan govor, krenuvši od naslova: pederluk, pederske propagande, pederske teorije i sl.“

Žalbena komisija je donijela Odluku po žalbi, i zaključila da je drastično prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH.

Prema uobičajenoj proceduri, Odluka će biti postavljena na web, www.vzs.ba, i Facebook stranici Vijeća za štampu u BiH, http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH.
Preporuka Vijeća za štampu u BiH je da Odluka bude objavljena i na portalu saff.ba.